فرصت ها و تهدیدها

برای تمامی ابزار های زندگی مطرح است و هر چه این ابزار پیچیده تر و تاثیر گذار تر باشد دقت، شناخت و نحوه بکارگیری آن مهم تر خواهد بود.

فرصت و تهدید وقتی مطرح می شود که امر با ارزشی مطرح باشد.

تمامی ابعاد اجتماعی و انسانی در یک رابطه ارگانیک بر هم موثرند ولی تاثیر بعضی ابعاد یا بعضی شرایط عمیقتر و ماندگارتر است وشاید حتی سریعتر.

شما نظرتان نسبت به میزان تاثیر بازی، انیمیشن، اینترنت، تلفن همراه، چند رسانه ای ها در حوزه احساس، اندیشه، اخلاق، اقتصاد آموزش و ...... چیست ؟

در خصوص تاثیر و نقش این رسانه های دیجیتال در زندگی روزمره ایران امروز کسی شک ندارد ولی بحث پیرامون میزان و گستردگی این نقش می باشد. میزان وقت صرف شده اقشار مختلف مردم را با سنین و گروه های متفاوت در برابر هر کدام از شکل های رسانه های دیجیتال نشان دهنده میزان تاثیر این رسانه های دیجیتال می باشد مخصوصا زمان هایی که افراد با میل و رغبت از این ابزار استفاده می نمایند مثل بازی های رایانه ای یا اینترنت.

اگر بپذیریم که انسان از عوامل پیرامونی خود تاثیر می پذیرد و تاثیر می گذارد و به میزان توانمندی های خود می تواند نقش آفرینی نماید. باید فکر کنیم که میخواهیم از موقعیت ها و شرایط خود چگونه استفاده کنیم تا در جهان امروز کمترین آسیب را تحمل کنیم و بیشترن منفعت را ببریم

اگر زمانی که صرف استفاده از این ابزار می نماییم با دقت، شناخت، و نحوه به کارگیری آن همراه باشد و محتوای مناسب، وشرایط خود را به کار بگیریم قطعا این ابزارها تبدیل به یک فرصت می شوند و اگر در استفاده از این ابزار دچار ساده انگاری، بی دقتی، افراط، کم توجهی شویم تبدیل به یک تهدید خواهند شد.

نگاهی به دور از افراط و تفریط به ابزار های رسانه دیجیتال می تواند کیفیت بهتری از زندگی در عصر کنونی را برای ما به ارمغان بیاورد. امکان تجربه های با ارزش، آموزش های متنوع ، هم افزایی های ارزشی و معرفتی و دانایی، حضور در هر جایی از جهان که اطلاعات با ارزشی وجود دارد، انتقال مفاهیم و فرهنگ به سادگی و هر آنچه که به عنوان یک زیبایی در زندگی اجتماعی متصور است قابل دسترسی و استفاده است. ولی همین امور مبارک مثل یک میوه مطبوع و رسیده ای است که باید با دانایی و هوشیاری از ان محافظت نماییم و این میوه با ارزش را به کام مشتاقان آن برسانیم و خود نیز لذتش راببریم.

اگر بپذیریم که هر ارزشی یک تاوانی دارد و برای نیل به مقصود باید زحمت کشید برای داشتن فضایی پاک و منزه نیز زحمت کشید و منظور از این فضای پاک ومنزه هم در ظاهر است و هم در باطن فرد و جامعه که تلاش این وبلاگ ایجاد فضایی است که بتواند شناخت و اطلاع رسانی مناسبی نسبت به این ابزار مهم داشته باشد تا بهتر بتوانیم از فرصت ها استفاده و از تهدید ها  به یاری پروردگار بکاهیم .

یا علی مدد.

/ 0 نظر / 21 بازدید