وظایف خانواده در برابر رسانه های جدید

هو الرب

دیشب در برنامه این شب ها آقای دکتر آشنا در برابر این سوال که اگر فرزندان ما سراغ اینترنت رفتند باید نگران بود یا خیر و چرا وقتی فرزند سراغ کتاب می رود نگران نیستیم ولی در برابر اینترنت نگران هستیم ایشان در برابر رسانه های جدید سه گروه را متمایز کرد. دولت( حاکمیت )، خانواده و فرد

و عمده بحث حول دولت چرخید ولی در نهایت وقتی بحث به خانواده رسید ایشان سه اصل را لازم می دانستند که خانواده ها باید رعایت کنند .

1 - در زندگی روزمره نمی شود و نمی توان به همه نکات دقت کرد و فقط باید به هدف دقت نمود

2 - در زندگی امروز باید روی مدیریت زمان و مخصوصا مدیریت زمان اختصاص یافته به رسانه های جدید برنامه ریزی کرد و نباید بدون حساب کتاب وقت گذاشت

3- تربیت تفکر انتقادی را در خانواده داشته باشیم یعنی فرزند ما نسبت به تمام اتفاقات پیرامون خود با نگاه سوال و پرسش و استدلال فکر کند و پدر و مادر یاد بدهند هیچ موضوعی را بدون فکر قبول ننماید

دکتر آشنا معتقد بود این سه محور میتواند در حفظ و صیانت فرزندان ما وقتی سراغ رسانه های جدید می روند موثر باشد.

حال می توان به همین سه محور دکتر آشنا موضوعات جدیدی اضافه نمود و متناسب با موضوع و شرایط مطالبی اضافه کرد.

شاید بتوان گفت سه مورد بالا مواردی است که شما باید از قبل این موارد را در تربیت کلی لحاظ کنید و با این سبک و سیاق خود زندگی را تشکیل داده و مدیریت نمایید

ضمن اینکه دو مورد اول و دوم در مورد فرزندان یا نشدنی است یا در اکثر موارد جواب نمی دهد که به نظر می اید اگر اولیاء بخواهند هم اکنون وارد این عرصه شوند بایست اولا خود به صورت جدی در کنار فرزندان حضور داشته باشند و قطعا همانطور که به غذا و ... اهمیت می دهند به خوراک روحی نیز اهمیت بدهند. و برای تهیه خوراک روحی نیز دست به کار شوند.

و ثانیاباید بدانند در جهان امروز روش ساختن خانه و حفظ خانه را در دامنه آتشفشان به فرزندان خود بیاموزند و بدانند در اقیانوس پر تلاطم امروز باید ناخدای کشتی وجود خود باشند . در حقیقت آموزش زندگی سالم در این جهان نیازمند الگو های عملی سالم در دسترس فرزندان را می طلبد که اولین و مهمترین آنها خود پدر و مادر هستند که سالم در این فضای آلوده زندگی می کنند و کمترین آسیب را می بینند.

پس با شناسایی مراکز و افراد معتبر که می توانند مشاوره یا خدمات مناسبی به ما بدهند در تماس جدی باشیم

 

/ 0 نظر / 13 بازدید