پیش نیاز معلم هوشمند

ت ۳, ۱۳۹۲

معلم مدرسه هوشمند دو وظیفه عمده دارد :

  1. معلمی رسمی با تمامی ظرافت ها و هنرمندی ها و توانمندی های علمی و تعامل های انسانی
  2. شناخت فن آوری های نوین آی تی و توانایی به کارگیری آن در کلاس و آموزش و تبدیل محیط آموزشی به محیط غنی یادگیری

بشناخت و درک صحیح  آی تی در آموزش و توانایی به کارگیری آن در آموزش بسیار مهم است.

و این مباحث را می توانید در سایت هوشمند سازی آموزش موسسه سرمد دنبال نمایید.

www.sarmad.ir

/ 0 نظر / 37 بازدید