شما جزء کدام دسته اید؟

هر یک از ما بواسطه تجربه ای که خود در زندگی داریم تلقی نسبی خوشبینانه یا بدبینانه ای از محیط و امکانات اطراف خود داریم ولی در عین حال آرزوی داشتن خانواده ای سالم و پاکی را داریم. اگر در زندگی خود عزیزانمان را از رفتن به سینما یا پارک با دوستانشان منع می کنید یا کاری به کار آنها ندارید باید بدانید در هر دو صورت عزیزانتان در معرض فرصت ها ی عالی و همچنین آسیب های جدی هستند وشما در برابر عزیزانتان تا وقتی قدرت تشخیص قدرتمند خوب از بد بوجود نیامده مسئول هستید و برای قدرتمند سازی روح و فکر عزیزانتان باید اولا با شناخت خوب موضوع و ثانیا با تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در محیط می بینید می توانید فرزندانتان را توانمند سازید و از آسیب ها مصون نمایید.

این قضیه در مورد رسانه های جدیدی مثل بازی های رایانه ای، اینترنت، انیمیشن، نرمافزار های چند رسانه ای، نرم افزار های تلفن همراه و ...... بسیار با اهمیت و جدی تر است چون این ابزار بسیار توانمند ، تعاملی، فرهنگی و جذاب و تاثیرگذارند پس منع استفاده یا اجازه استفاده بدون همراهی و همدلی اعضای خانواده می تواند منجر به اتفاقات روحی و احساسی ناخواسته ای شود که قبل از وقوع باید چاره اندیشی کرد و در ضمن استفاده صحیح و درست آن میتواند به شکوفایی و تسهیل و دهها امکان و شرایط مطلوب شود. و باید هوشمندانه و با آگاهی از فرصت های آن استفاده کرد و از آسیب ها در دامان پاک خانواده مصون ماند. این قضیه که باید بازی در خانواده اتفاق بیافتد را حتی شما در جایی مثل آمریکا نیز به وضوح نیز مشاهده می کنید و برای اثبات آن می توانید به عکس هایی که در سایت رده بندی بازی های رایانه ای ( WWW.ESRB.ORG)می آید دقت نمایید و با هر بار refresh  سایت عکسی را می بینید که حاکی از حمایت و هدایت اولیاء در زمان بازی ها باید داشته باشند .

/ 0 نظر / 12 بازدید