آشنایی با دکتر آشنا استاد ارتباطات

سلام

شب جمعه ٨٨/١٠/١٨ برنامه نام آشنا میزبان دکتر آشنا بود و ایشان مبحث سواد رسانه ای را مطرح نمودند و لزوم داشتن تحلیل وتفکر انتقادی نسبت به هر رسانه وراهکار داشتن این روش که میتواند برای علاقمندان به زندگی در دنیای امروز بسیار حیاتی و لازم به نظر می اید کسانی که علاقمند این مباحث هستند می توانند به این دو منبع مراجعه نمایند:

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک :سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

سا یت دکتر آشنا

/ 0 نظر / 8 بازدید